Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 Η "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) στην 6η Πανελλαδική της Συνέλευση (Γλυφάδα), με βάση το εισηγητικό κείμενο και τη συζήτηση που ακολούθησε με τις τοποθετήσεις των μελών της, αποφάσισε τα παρακάτω:
Στη σημερινή εποχή των ανοιχτών συνόρων και της τεχνολογικής επανάστασης η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση, που να διαμορφώνει βιώσιμες και αποκεντρωμένες δομές, να καταργεί τον συγκεντρωτισμό της εξουσίας και το πελατειακό σύστημα και να δημιουργεί έναν αποτελεσματικό Δήμο με οικονομική αυτάρκεια, δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης, καλά οργανωμένες Υπηρεσίες και κυρίως να προάγει τη δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.
Η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) τάσσεται υπέρ της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης, του ισχυρού δήμου και της αιρετής περιφέρειας σε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση του σημερινού συγκεντρωτικού κράτους. Εν τούτοις, το συγκεκριμένο σχέδιο «Καλλικράτης» -με τα μέχρι σήμερα δεδομένα- δεν ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα αιτήματα και στις προσδοκίες των πολιτών. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε και διεκδικούμε:

1.    Εφαρμογή της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και στη συγκρότηση των οργάνων (δημοτικών/περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/ εκτελεστικής επιτροπής) με επαναφορά του 50%.
2.    Διεύρυνση της δημοκρατικής λειτουργίας, ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας, διασφάλιση της έκφρασης των μειοψηφικών απόψεων/μικρών παρατάξεων με την πρόβλεψη δυνατότητας να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου/περιφέρειας/τοπικού συμβουλίου.
3.    Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων από νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
4.    Σαφή καθορισμό αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.
5.     Επιδίωξη διαβούλευσης και συναίνεσης πριν τις συνενώσεις και όχι υποχρεωτική επιβολή τους.
6.    Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».
7.    Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες, το διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση.
8.    Πλήρη εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.
9.    Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από έμπειρο δικαστή με πολυετή θητεία για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.
10. Προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των δαπανών που υπερβαίνουν ένα εύλογο όριο με ρητή απαγόρευση κατάτμησης ποσών ή κόστους έργων.
11. Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων του δημάρχου και μεταφορά τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατάργηση των μονοπρόσωπων οργάνων και των περιορισμών της συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες. Να τεθεί ανώτατο όριο στις θητείες των αυτοδιοικητικών αξιωμάτων.
12.  Εκλογή Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου με ξεχωριστές κάλπες. Ο Δήμαρχος να εκλέγεται με το 50% +1 την πρώτη ή, αν δεν πιάσει κανείς το όριο, τη δεύτερη Κυριακή σε επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέγεται με απλή αναλογική και ο Πρόεδρός του για θητεία δύο ετών με απλή πλειοψηφία με την ταυτόχρονη ενδυνάμωση του κύρους του.
13. Διατυπώθηκε και η πρόταση ο περιφερειάρχης να εκλέγεται έμμεσα από το περιφερειακό συμβούλιο.
14. Αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων στην ΤΕΔΚ και στην ΚΕΔΚΕ, όπως ισχύουν για όλα τα άλλα συνδικαλιστικά όργανα της χώρας.
15. Κατάργηση των ΣΔΙΤ στην Αυτοδιοίκηση.
16. Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας: Αύξηση πόρων στην αυτοδιοίκηση και σύνδεσή τους με τον ΦΠΑ (ποσοστό) με στόχο να φτάσουν τον ΜΟ της ΕΕ, που σήμερα είναι το 11% του ΑΕΠ. Απόδοση οφειλομένων και επανεξέταση της επαναφοράς των τελών παρεπιδημούντων στο 2%.
17. Απόλυτη αξιοκρατία και διαφάνεια στις διαδικασίες διορισμού προσωπικού ΟΤΑ-Περιφέρειας (ΑΣΕΠ).
18. Καθιέρωση ή/και ενίσχυση θεσμών άμεσης δημοκρατίας στους ΟΤΑ (τοπικά συμβούλια, συνοικιακά συμβούλια, επιτροπές περιβάλλοντος και πολεοδομικές επιτροπές, συμμετοχικός προϋπολογισμός).
19. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στα τοπικά θέματα. Αναβάθμιση του συμβουλίων νέων. Θεσμική πρόβλεψη για κατάθεση των απόψεων του στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου (τουλάχιστον του προέδρου) σε θέματα που αφορούν τη νεολαία. Ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών με αυτήν της ανάδειξης των τοπικών αρχών.
20. Θεσμοθέτηση μεταφοράς προσωπικού από ΟΤΑ σε άλλους κρατικούς φορείς ή και αντίστροφα (αποσυμπίεση διοικητικών υπαλλήλων, πρόσληψη τεχνικών, επιστημόνων, τεχνιτών, εργατών).
21. Αυστηρότερες διατάξεις και έλεγχος των μεταδημοτεύσεων.
22. Ανασυγκρότηση επιτροπής αρθ. 152 του ΚΔΚ για ταχύτερες αποφάσεις σε 30 ημέρες από υποβολής αιτήματος (εν είδει ασφαλιστικών μέτρων).
23. Το πανελλαδικό δίκτυο της “Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων” ενθαρρύνει τα μέλη και τους φίλους του να αναζητήσουν τοπικά συγκλίσεις με αυτοδιοικητικά σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες ή πρόσωπα που διαθέτουν παρόμοια φυσιογνωμικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά με αυτά του δικτύου μας προκειμένου να διαμορφωθούν ευρύτερες συνεργασίες ενόψει των προβλέψεων του “Καλλικράτη” είτε σε επίπεδο Δήμων είτε και στις υπό διαμόρφωση Περιφέρειες.

6η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή ανθρώπων της αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε η “Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων” (ΠΑΝΑΚ) στο δημαρχείο της Γλυφάδας. Θέμα: “Το ‘σχέδιο Καλλικράτης’ και το μέλον της Αυτοδιοίκησης”.
Συμμετείχαν ως ομιλητές οι:
Τρεμόπουλος Μ., Ευρωβουλευτής, Κλάπας Μ., δήμαρχος Πρέβεζας, Κορτζίδης Χ., δήμαρχος Ελληνικού, Πασβαντίδης Χ., αναπλ. Νομάρχης Ν. Αθηνών, Μπαλασόπουλος Θ., πρόεδρος ΠΟΕ-ΟΤΑ. Συντονισμός: Ιατρού Σ., δήμαρχος Κερατέας.
Στη συζήτηση του διημέρου ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις έγιναν από τους: Γιάννη Μπουτάρη (υποψ. Δήμαρχο Θεσσαλονίκης), Κωνσταντέλλο Γρηγόρη (υποψ. Δήμαρχο Βούλας), Ναστόπουλο Κώστα (δήμαρχο Ύδρας), Βάρσο Βασίλη (πρ. Δήμαρχο Κηφισιάς), Νικολακόπουλο Τάκη (Οικολόγοι Αττικής) καθώς και από στελέχη και φίλους της ΠΑΝΑΚ, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιάννης Θεοδωρόπουλος.

Το Σάββατο προηγήθηκε η Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΑΚ, η οποία μετά από πλούσια και εξαντλητική συζήτηση κατέληξε σε όμόφωνη απόφαση σε σχέση με το Σχέδιο “Καλλικράτης” και τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών της.
Η απόφαση επικεντρώνεται σε προτάσεις και διεκδικήσεις που αφορούν, πέρα από τα σημαντικά ζητήματα των πόρων και των αρμοδιοτήτων, τα θέματα της διεύρυνσης της δημοκρατίας και της συμμετοχής του πολίτη, τομείς όπου ο “Καλλικράτης” παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες.
Η ΠΑΝΑΚ προτείνει/διεκδικεί την καθιέρωση της απλής αναλογικής και την ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας με την πρόβλεψη της δυνατότητας να εκφράζονται οι μειοψηφικές απόψεις, οι οποίες πρέπει να εκπροσωπούνται σε επίπεδο δήμου, περιφέρειας, Τοπικού Συμβουλίου αλλά και στα όργανα της ΚΕΔΚΕ και των ΤΕΔΚ.
Τέλος, το πανελλαδικό δίκτυο της “Πρωτοβουλίας Ανεξάρτητων Αυτοδιοικητικών Κινήσεων” ενθαρρύνει τα μέλη και τους φίλους του να αναζητήσουν τοπικά συγκλίσεις με αυτοδιοικητικά σχήματα, κινήσεις, πρωτοβουλίες ή πρόσωπα που διαθέτουν παρόμοια φυσιογνωμικά και προγραμματικά χαρακτηριστικά με αυτά του δικτύου μας προκειμένου να διαμορφωθούν ευρύτερες συνεργασίες ενόψει των προβλέψεων του “Καλλικράτη” είτε σε επίπεδο Δήμων είτε και στις υπό διαμόρφωση Περιφέρειες.

Το Γραφείο Τύπου

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ & ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ


Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
Αυτή την περίοδο, ο θεσμός της αυτοδιοίκησης βρίσκεται και αυτός ενώπιον μεγάλων και καθοριστικών εξελίξεων. Το σχέδιο «Καλλικράτης» έχει τεθεί σε διαβούλευση και αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας αλλάζει.
Το σχέδιο «Καλλικράτης», όταν ολοκληρωθεί, θα κριθεί με γνώμονα το καθολικό αίτημα για ισχυρούς δήμους και αιρετή περιφέρεια (αποκέντρωση με αυτοδιοίκηση, επαρκείς πόροι και διευρυμένες αρμοδιότητες) αλλά και με το κριτήριο της συμβολής του στον εκδημοκρατισμό του θεσμού και στην κατοχύρωση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές αποφάσεις. Αν βασικό κριτήριο της δημοκρατίας αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο οι πλειοψηφίες αντιμετωπίζουν τις μειοψηφίες, η εκτίμηση –και όχι μόνο δική μας- είναι ότι το σχέδιο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς σ’ αυτό το κριτήριο.
Στην επιστολή μας αυτή θα αναφερθούμε κυρίως στο θέμα του άτυπου θεσμού του «χρίσματος» υποψηφίων, που σχετίζεται άμεσα με τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Η σχέση μας με τους πολιτικούς οργανισμούς δεν είναι σχέση αντιπαλότητας. Αντίθετα, σεβόμαστε πλήρως και αυτονόητα τον θεσμό και τον ρόλο των κομμάτων στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Κρίνουμε, όμως, ότι το «χρίσμα» αποτελεί πλέον έναν αναχρονιστικό θεσμό, που συρρικνώνει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά και εμπλέκει την αυτοδιοίκηση στον κομματικό ανταγωνισμό διχάζοντας τις τοπικές κοινωνίες.
Εξάλλου, η Αυτοδιοίκηση, ως μη κρατικός/μη κομματικός θεσμός συλλογικής διαχείρισης των τοπικών θεμάτων, έχει μακρά παράδοση στον ελλαδικό χώρο, σε σύγκριση με άλλες κοινωνίες όπου Κράτος και Αυτοδιοίκηση γεννήθηκαν και οργανώθηκαν παράλληλα κατά τα νεότερα χρόνια.

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

6η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητοί/ές φίλοι/ες,
η “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ” (ΠΑΝΑΚ) διοργανώνει την 6η Πανελλαδική Συνάντησή της.
Στο διήμερο των εργασιών, την πρώτη μέρα (Σάββατο) στην πανελλαδική συνέλευση της ΠΑΝΑΚ τα μέλη και οι φίλοι της θα συζητήσουν τα μείζονα θέματα που απασχολούν την αυτοδιοικητική κοινότητα ενόψει των σχεδιαζόμενων αλλαγών (Σχέδιο “Καλλικράτης”, συνενώσεις, πιθανές συνεργασίες, αποδοκιμασία χρισμάτων”), ενώ τη δεύτερη (Κυριακή) θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα:
“Το “Σχέδιο Καλλικράτης” και το μέλλον της Αυτοδιοίκησης” με προσκεκλημένους πολιτικούς και αυτοδιοικητικούς παράγοντες.
Η Συντονιστική Επιτροπή της ΠΑΝΑΚ σας καλεί να συμμετάσχετε στις εργασίες του διημέρου προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας αλλά και να διεκδικήσουμε από κοινού μιαν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ & ΙΣΧΥΡΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Η Πανελλαδική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Γλυφάδα, κτήριο δημαρχείου - Άλσους 15) στις 13-14 Μαρτίου 2010.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ 13-14/3

Σα 13/3 Πανελλαδική Συνέλευση
10. 30-11.00 Προσέλευση- Εγγραφή παρόντων-στοιχεία
11.0-11.10 Σύντομος απολογισμός πεπραγμένων
11.10-11.30 Εισήγηση για “Καλλικράτη”
11.30-14.00 Συζήτηση επί της εισήγησης
14.00-14.30 Απόφαση Συνέλευσης
14.30-15.00 Ανανέωση Συντονιστικής Επιτροπής
15.00 Πέρας Συνέλευσης


Κυ 14/3 Ημερίδα
10.30-11.00 Προσέλευση
11.00-11.10 Έναρξη, παρουσίαση των ομιλητών
11.10-12.45 Εισηγήσεις ομιλητών
12.45-13.15 Παρεμβάσεις προσκεκλημένων
13.15-14.15 Συζήτηση
14.15-14.30 Συμπεράσματα-πέρας ημερίδας

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘEΣΣAΛONIKH, ΠPΩTOBOYΛIA, MΠOYTAPHΣ Γ., Iωάννινα, ΣYNEPΓAΣIA ΓIA THN AΛΛAΓH, Φίλιος Φ., ΠATPA, TΩPA ΓIA THN ΠATPA, Δημαράς Γ., KEPATEA, ΠPΩTA H KEPATEA, Iατρού Σ., Γλυφάδα, ANOIXTOI OPIZONTEΣ, Λυγνού A., NAYΠΛIO, H AΛΛH ΠPOTAΣH, ΓΚΙΟΛΑΣ Γ., Xίος, NEA ANTIΛHΨH, Xαλλιορής I., N. Mάκρη, ΔYNAMH ΠOΛITΩN, Δεληβοριάς Φ., Kόρινθος, KINHΣH ΠOΛITΩN, Kασίμης Χ., ΚΙΣΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, Ανεξαρτητη Κινηση, Κουνελάκης Σ., ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΖΑΡΡΟΣ Α., ΤΡΙΚΑΛΑ, ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΒΑΒΥΛΗΣ Θ., ΒΑΡΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΚυπριώτηΣ Δ., ΑΣΤΑΚΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ, ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Η., ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΠΟΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Κ.Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

ΤΟ PARTY ΤΗΣ "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ"


Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κράτησε ο χορός στο party μεταμφιεσμένων της "Πρωτοβουλίας" την Τσικνοπέμπτη. Δεκάδες μέλη και φίλοι της Κίνησης προσήλθαν αγνώριστοι/ες, το "τσίκνησαν" και το χόρεψαν με την καρδιά τους. Τα προβλήματα της πόλης και της αυτοδιοίκησης πήγαν -κατά το έθιμο- για ένα βράδυ στη μπάντα και κυριάρχησε το κέφι κι ο χορός. Κινέζες, Οβελίξ, τίγρεις, γονδολιέρισσες, καμαριέρες, πειρατίνες, μαχαραγιάδες,
γαιδάροι και άλλοι μασκαράδες αναμείχθηκαν και χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσεως υπό τους ήχους έμπειρων djs.
Οι "Πεζοί σε απόγνωση", που μαζί με τους ποδηλατιστές έκαναν από νωρίς τη δική τους παρέλαση στους δρόμους αναδεικνύοντας πρωτότυπα τα προβλήματα της πόλης, εισόρμησαν αιφνιδιαστικά στον χώρο της εκδήλωσης ντυμένοι είμαι-γάιδαρος-παρκάρω-όπου-γουστάρω και συνοδευόμενοι από τα χάλκινα της Γουμένισσας εκτίναξαν τους δείκτες του κεφιού στο κόκκινο. Θύματα και ζημιές δεν αναφέρθηκαν...
Άιντε και του χρόνου, με έναν καλύτερο δήμαρχο σε μια καλύτερη πόλη!

Μερικαί σκηναί του έργου...Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ


Κ Α Λ Ε Σ Μ Α

Να σώσουμε το άλσος του πρώην Στρατοπέδου ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Να αποδοθούν όλα τα πρώην Στρατόπεδα στους κατοίκους για ΠΑΡΚΑ – ΠΡΑΣΙΝΟ –
χώρους αναψυχής κι ανάσας.

ΟΧΙ στα ΜΕΓΑΛΑ συμφέροντα, στις ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ και στα ΚΕΡΔΗ λίγων
ΝΑΙ  στις ΑΝΑΓΚΕΣ τις δικές μας και στο ΜΕΛΛΟΝ  των παιδιών

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 7 Μ.Μ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ (Ελπίδος 33)
Συγκέντρωση ΚΑΤΟΙΚΩΝ , ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ, ΚΙΝΗΣΕΩΝ της Θεσσαλονίκης

Για τη σύσταση Δικτύου Διεκδίκησης - Απελευθέρωσης των χώρων
των πρώην Στρατοπέδων και Υπεράσπισης του πρώην Στρ. Καρατάσιου

ΚΙΝΗΣΗ Πολιτών Για τα πρώην Στρατόπεδα ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΗΣΗ Πολιτών Για το πρώην Στρατόπεδο ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στη συνεδρίαση της 2/2/10 του Συμβουλίου της “Πρωτοβουλίας” συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
1.     Συζητήθηκε διεξοδικά η αυξημένη κινητικότητα που παρατηρείται στα αυτοδιοικητικά πράγματα της Θεσσαλονίκης (δημοσιευόμενα κείμενα, δηλώσεις, εκδηλώσεις, παρεμβάσεις). Η «Πρωτοβουλία» θεωρεί θετικές όσες κινήσεις και πρωτοβουλίες -όπως είναι το πρόσφατα δημοσιευμένο κείμενο της «Παρέμβασης Πολιτών για μια άλλη Θεσσαλονίκη»-, συμβάλλουν στην επίτευξη του καταστατικού στόχου της Κίνησής μας, δηλαδή, στη συνεννόηση των ευρύτερων δυνατών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της πόλης προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα που θα απαλλάξει την πόλη από τη σημερινή συντηρητική διοίκηση και τις πολιτικές της «για να αλλάξει, επιτέλους, σελίδα η Θεσσαλονίκη». Η «Πρωτοβουλία» θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργεις και δράσεις που εμπλέκουν την κοινωνία των πολιτών και τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στην κοινή προσπάθεια για την επιτυχία αυτού του στόχου.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ PARTY

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια ΑΛΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Θεσσαλονίκη πρέπει να αλλάξει σελίδα. Να ξεφύγει από την πολύπλευρη υποχώρηση και την αφόρητη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, και να απαλλαγεί από το κλίμα σκοταδισμού και φοβικών συνδρόμων που συστηματικά καλλιεργούν πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες τις τελευταίες δεκαετίες.
Η πόλη μας αξίζει σίγουρα μια καλύτερη τύχη.

ανεξαρτητοι: 20 ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

1. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (με πρόβλεψη για συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, π.χ. διαφορές ορεινών δήμων με νησιωτικούς, χρήση λιμένων κ.ά.). Αναθεώρηση του ΚΔΚ.
2. Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων της περιφέρειας με συγκρότηση Νέου Κώδικα Περιφερειών.
3. Ουδεμία οργανική σχέση ΟΤΑ-Περιφέρειας με τις «γενικές διοικήσεις».
4. Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Αντιστροφή της σχέσης ΟΤΑ-Περιφέρειας με την Κεντρική Κυβέρνηση: Ό,τι δεν διαχειρίζονται οι ΟΤΑ-Περιφέρειες, το διαχειρίζεται η κεντρική κυβέρνηση.
5. Πλήρης εφαρμογή του αρθ. 102 του Συντάγματος περί Αυτοδιοίκησης. Καμία παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης σε ΟΤΑ-Περιφέρειες.
6. Δημιουργία ανά περιφέρεια εποπτικού οργάνου, προεδρευόμενου από δικαστή με τουλάχιστον 15ετή θητεία, για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης.
7. Προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των δαπανών άνω των 1000 ευρώ με ρητή απαγόρευση κατάτμησης ποσών ή κόστους έργων.
8. Αποδυνάμωση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου με αφαίρεση αρμοδιοτήτων του δημάρχου και μεταφορά τους στη Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
9. Εφαρμογή της απλής αναλογικής στη συγκρότηση οργάνων (δημοτικών/ περιφερειακών συμβουλίων, δημαρχιακής/εκτελεστικής επιτροπής) με κατάργηση του 42%.